EGZAMINY MATURALNE

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY:
 
-ZMIENIONY HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO !!! CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM NIE JEST PRZEPROWADZANA
 
- WSZYSTKIE EGZAMINY MATURALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Z UWAGI NA ZACHOWANIE WSZELKICH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA , BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W BUDYNKU ZST. IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W  GRODZISKU WLKP. NA ULICY NOWY ŚWIAT 41  ( dawny budynek gazów ).
 
 
 
- WYTYCZNE DLA SŁUCHACZY PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO
       WYTYCZNE
 
 
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić
absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik
z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Kilka ważnych informacji dotyczących zachowania podczas egzaminu.
 
 
 
Poprawa egzaminu maturalnego w kolejnych latach
Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.
Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.
Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.
Absolwent, który zdał maturę i posiada świadectwo dojrzałości, a chciałby poprawiać wyniki zdanych egzaminów, lub zdawać nowy przedmiot ZAWSZE ZACHOWUJE ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI, niezależnie od tego czy udało mu się podwyższyć wyniki lub zdać nowy przedmiot.

EGZAMINY MATURALNE

 
Adresy ważnych stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule:
 
INFORMATORY
 
HARMONOGRAMY/KOMUNIKATY/INFORMACJE
 
ARKUSZE
 
TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU/ TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW
 
DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO
 
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
 
 
 
Poniżej znajduje się harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Newsletter

Copyright ©2020 Centrum Kształcenia dla Dorosłych, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 4042
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem