nabor2018

UWAGA MATURZYŚCI !

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, iż zmianie ulega sposób logowania do serwisu, w którym udostępnione będą wyniki egzaminów dla uczniów i absolwentów. Loginy i hasła dostępu do serwisu zostaną udostępnione szkołom w celu przekazania ich uczniom i absolwentom.

W związku z ww. komunikatem aby zobaczyć wyniki na stronie


www.oke.poznan.pl


PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO SZKOŁY W CELU ODBIERANIA LOGINÓW I HASEŁ

 Dotychczas słuchacze mogli sami zakładać tam konta bez loginów i haseł.

dyzur1

dyzur

->->EGZAMINY ZAWODOWE<-<


CZĘŚĆ PISEMNA
A.68-> 19.06.2018 r. godz. 10:00 sala 223
Z.13->19.06.2018 r. godz. 12:00 sala 223
A.62->19.06.2018 r. godz. 14:00 sala 223


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
A.68-> 26.06.2018 r. godz. 09:00 sala 207
Z.13->26.06.2018 r. godz. 13:00 sala 205
A.61->26.06.2018 r. godz. 13:00 sala 205
A.62->26-27.06.2018 r. sala 27 ( szczegółowy harmonogram w Sekretariacie)


->->->ABSOLWENCI <-<-<-

Świadectwa dla Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą do odbioru
od 15 czerwca w Sekretariacie.

Świadectwa dla Absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych będą do odbioru od 22 czerwca
w Sekretariacie.


 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
EGZAMINU MATURALNEGO -03.07.2018 R.


 

UWAGA!!!

Zjazd ostatni I semestru został przeniesiony z dnia 26,27.01.2018r. na 19,20.01.2018r.

Terminy zjazdów semestr II 2017/2018 na stronie.

Uwaga zdający egzamin zawodowy w sesji styczeń - luty 2018.

Zmiana - istnieje możliwość zgłoszenia się na poprawkę w czerwcu.

23.03.2018 r. /piątek/ - ogłoszenie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r.

23.03.2018 r. /piątek/ do 27.03.2018 r. /wtorek/ - osoby, które w sesji styczeń - luty 2018 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu.

31.08.2018 r. - ogłoszenie wyników sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

egzamin2018