Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

odbędzie się14 września o godzinie 15:15 

na hali sportowej.


( krótkie powitanie przez Panią Dyrektor, rozejście się do klas, wręczenie planów). 
Po rozpoczęciu odbędą się w tym dniu zajęcia.