• Szkoła funkcjonuje w systemie semestralnym i warunkiem uczęszczania na semestr wyższy 
    jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze poprzednim.
  • Prosimy słuchaczy o przestrzeganie wpisów w indeksach i składanie indeksów na ostatnim zjeździe 
    semestru w sekretariacie.
  • Oddanie indeksu jest warunkiem otrzymania promocji na semestr wyższy.