UWAGA MATURZYŚCI !

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, iż zmianie ulega sposób logowania do serwisu, w którym udostępnione będą wyniki egzaminów dla uczniów i absolwentów. Loginy i hasła dostępu do serwisu zostaną udostępnione szkołom w celu przekazania ich uczniom i absolwentom.

W związku z ww. komunikatem aby zobaczyć wyniki na stronie


www.oke.poznan.pl


PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO SZKOŁY W CELU ODBIERANIA LOGINÓW I HASEŁ

 Dotychczas słuchacze mogli sami zakładać tam konta bez loginów i haseł.