Do 9 września 2018 roku
osoby z klasy II h ( technik bezpieczeństwa i higieny pracy )
i II k ( technik usług kosmetycznych)
przystępujące do egzaminu zawodowego muszą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu.