Drukuj

Uwaga absolwenci LO poprawiający maturę!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że
od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r.
przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny.

Na stronie internetowej OKE pod adresem
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować
INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz
kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu
pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora
szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia
opłaty.

Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1230