Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. - Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły

2. - Kwestionariusz osobowy ->doc 

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

3. - 3 fotografie

4. - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki          

5. -Opłata wpisowa do uiszczenia w Sekretariacie Szkoły

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

w Sekretariacie Szkoły - czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-15.00

oraz w czasie zjazdów szkolnych: 

piątek od 8.00-19.00 w sobotę od 9.00-14.00