SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 ( dla absolwentów szkół średnich )

Symbol cyfrowy zawodu : 514207         Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik usług kosmetycznych potrafi przeprowadzać diagnozy kosmetyczne, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ( twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp, ciała ), udzielać porad kosmetycznych, organizować  i prowadzić gabinet kosmetyczny.

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Technik usług kosmetycznym może znaleźć zatrudnienie m.in. : w gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness, renomowanych gabinetach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody i SPA. Dyplom technika
w zawodzie technik usług kosmetycznych uprawnia do prowadzenia własnej działalności w  zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

 

Kwalifikacje:

K1 ( A.61 ) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

K2 ( A.62 ) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała dłoni i stóp

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Działalność gospodarcza i usługowa w  salonie kosmetycznym

2.

Język obcy w  kosmetyce

3.

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w  kosmetyce

4.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

5.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

2.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Praktyka zawodowa- 160 godzin ( 4 tygodnie ) po 2 tygodnie w II, IV semestrze

Egzamin potwierdzający  pierwszą  kwalifikację (A.61.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający  drugą  kwalifikację (A.62.) odbywa się pod koniec  czwartego semestru.