SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK INFORMATYK
 ( dla absolwentów szkół średnich )

Symbol cyfrowy zawodu : 351203         Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik informatyk potrafi m.in. administrować sieci, projektować strony www., programować, składać i konfigurować sprzęt komputerowy, projektować i zakładać bazy danych, administrować bazy danych i systemów przetwarzania informacji, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań obsługiwać lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę.

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie technik informatyk może znaleźć zatrudnienie m.in. : w bankach, urzędach, telekomunikacji, firmach specjalizujących się w dostawie komputerów, a  także wszędzie tam, gdzie jest prowadzona informatyzacja. Dyplom technika
w zawodzie technik informatyk  uprawnia do prowadzenia własnej działalności w  zakresie informatyki.

 

Kwalifikacje:

K1 ( E.12 ) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

K2 ( E.13 ) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

K3 ( E.14 ) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Systemy operacyjne

2.

Urządzenia techniki komputerowej

3.

Sieci komputerowe

4.

Witryny i aplikacje internetowe

5.

Systemy baz danych

6.

Działalność gospodarcza w  branży informatycznej

7.

Język angielski zawodowy w  branży informatycznej

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

2.

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

3.

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

4.

Administracja bazami danych

5.

Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa- 160 godzin ( 4 tygodnie ) w III semestrze

Egzamin potwierdzający  pierwszą  kwalifikację (E.12.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający  drugą  kwalifikację (E.13) odbywa się pod koniec  trzeciego semestru.

Egzamin potwierdzający  trzecią  kwalifikację (E.14) odbywa się pod koniec  czwartego semestru.