SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ( dla absolwentów szkół średnich)

Symbol cyfrowy zawodu : 431103         Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik rachunkowości prowadzi wszelkiego rodzaju rejestry transakcji finansowych przedsiębiorstw,  potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów.

Potrafi również wykonać różnego rodzaju rozliczenia , raporty finansowe, bilanse, dokonać rozliczeń
z fiskusem, ewidencjonować dokumenty finansowe, faktury, rachunki itd…

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie m.in. : w działach finansowo – księgowych wszystkich przedsiębiorstw, a  także w  bankach, urzędach skarbowych i towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Kwalifikacje:

K1 ( A.36 ) Prowadzenie rachunkowości

 

K2 ( A.65 ) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Działalność gospodarcza w  branży ekonomicznej

2.

Język obcy w  rachunkowości

3.

Rachunkowość finansowa

4.

Wynagrodzenia i podatki

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Biuro rachunkowe

2.

Dokumentacja biurowa

3.

Biuro wynagrodzeń i podatków

Praktyka zawodowa- 160 godzin ( 4 tygodnie ) po 2 tygodnie w II, III semestrze

Egzamin potwierdzający  pierwszą  kwalifikację (A.36.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający  drugą  kwalifikację (A.65.) odbywa się pod koniec  trzeciego semestru.