SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
( dla absolwentów szkół średnich)

Symbol cyfrowy zawodu : 515203         Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik turystyki wiejskiej potrafi organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, planuje, organizuje i wykonuje prace  w  gospodarstwie rolnym, planuje i organizuje działalność agroturystyczną i obsługuje klienta w  gospodarstwie agroturystycznym.

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Technik turystyki wiejskiej będzie potrafił samodzielnie stworzyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.

 

Kwalifikacje:

K1 ( T.7 ) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

 

K2 ( T.8 ) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

2.

Język obcy w turystyce

3.

Produkcja rolnicza

4.

Usługi agroturystyczne

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Obsługa turystyczna

2.

Prowadzenie produkcji rolniczej

3.

Usługi żywieniowe

4.

Usługi noclegowe

Praktyka zawodowa- 320 godzin ( 8 tygodni ) po 4 tygodnie w II, IV semestrze

Egzamin potwierdzający  pierwszą  kwalifikację (T.7.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.

Egzamin potwierdzający  drugą  kwalifikację (T.8.) odbywa się pod koniec  czwartego semestru.