Terminy zjazdów w roku szkolnym 2018/2019
SEMESTR II

 

Luty

01,02.02.2019

15,16.02.2019

 

Marzec

01,02.03.2019

15,16.03.2019

29,30.03.2019

Kwiecień

12,13.04.2019

dla klas maturalnych (LO-VI semestr)

jest to ostatni zjazd

 

26,27.04.2019

Maj

10,11.05.2019

 

 

Czerwiec

07,08.06.2019

14,15.06.2019

 

 

 

Terminy zjazdów do pobrania II semestr 2018/2019