Terminy zjazdów na SEMESTR II 2016/2017 już na stronie.

Przypominamy:

1. Szkoła funkcjonuje w systemie semestralnym i warunkiem uczęszczania na semestr wyższy jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze poprzednim.

2. Prosimy słuchaczy o przestrzeganie wpisów w indeksach i składanie indeksów na ostatnim zjeździe semestru w sekretariacie. Oddanie indeksu jest warunkiem otrzymania promocji na semestr wyższy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 

09 września 2016 roku

o godzinie 15:30

/grodziska hala sportowa/

Pisemne:    23 sierpnia 2016r.            godz. 900 (ZSP, CKD) 

Ustne:        24 sierpnia 2016r.            godz. 900 (ZSP)

Ustne:        24 sierpnia 2016r.            godz. 800 (CKD) 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania  egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.
 
 

Sekretariat CKD czynny w okresie letnim od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

rok2016