Pisemne:    23 sierpnia 2016r.            godz. 900 (ZSP, CKD) 

Ustne:        24 sierpnia 2016r.            godz. 900 (ZSP)

Ustne:        24 sierpnia 2016r.            godz. 800 (CKD) 

Sekretariat CKD czynny w okresie letnim od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

rok2016

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania  egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.
 
 

Egzaminy poprawkowe 25.08.2015 r.  godzina 900

 

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły czynny od 800 do 1400

 

  • Szkoła funkcjonuje w systemie semestralnym i warunkiem uczęszczania na semestr wyższy 
    jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze poprzednim.
  • Prosimy słuchaczy o przestrzeganie wpisów w indeksach i składanie indeksów na ostatnim zjeździe 
    semestru w sekretariacie.
  • Oddanie indeksu jest warunkiem otrzymania promocji na semestr wyższy.