Uwaga! 

zmiana terminów zjazdów w miesiącach kwiecień , maj 2019 r.

Imię i Nazwisko Nauczyciela

Piątek

Sobota

Sala

Bożena Klapa

15:15-18:00

09:00-12:00

14

Anna Majcherek

15:15-18:00

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Mirella Jany

BRAK DYŻURY

09:00-12:00

Biblioteka

Iwona Mizgalska

15:15-19:00

10:00-12:00

20

Grażyna Wiśniewska

15:15-18:00

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Wiesława Konieczna

15:15-18:00

09:00-12:00

19

Aldona Banaszak

15:15-18:00

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Monika Klapa-Grześkowiak

15:15-18:00

09:00-12:00

14

Olga Horowska

15:15-18:00

09:00-11:00

Pokój nauczycielski

Sławomir Kwaśny

15:15-18:00

BRAK DYŻURU

21

Aldona Starosta

15:15-17:30

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Grażyna Sterczak

15:15-18:00

BRAK DYŻURU

22

Lidia Baum

15:15-16:00

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Maria Ptaszyńska

15:15-16:50

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Grażyna Makles

BRAK DYŻURU

09:00-10:00

Pokój nauczycielski

Justyna Ratajczak

BRAK DYŻURU

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Ewa Waszkowiak

15:15-18:00

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Andrzej Makles

BRAK DYŻURU

09:00-10:00

123

Krystyna Kosicka

16:00-18:00

09:00-12:00

120

Renata Wróbel

15:15-18:00

09:00-12:00

120

Stefania Bartkowiak

15:15-16:30

09:00-12:00

31

Barbara Jokś

15:15-18:00

09:00-12:00

22

Przemysław Sroka

BRAK DYŻURU

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Małgorzata Kocur

15:15-18:00

09:00-12:00

27

Alicja Łukaszewska

15:15-18:00

09:00-12:00

27

Uwaga absolwenci LO poprawiający maturę!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że
od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r.
przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny.

Na stronie internetowej OKE pod adresem
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować
INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz
kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu
pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora
szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia
opłaty.

Do 9 września 2018 roku
osoby z klasy II h ( technik bezpieczeństwa i higieny pracy )
i II k ( technik usług kosmetycznych)
przystępujące do egzaminu zawodowego muszą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

odbędzie się14 września o godzinie 15:15 

na hali sportowej.


( krótkie powitanie przez Panią Dyrektor, rozejście się do klas, wręczenie planów). 
Po rozpoczęciu odbędą się w tym dniu zajęcia.