DYŻURY NAUCZYCIELI -14,15.06.2019 r.

Imię i Nazwisko Nauczyciela

Piątek

Sobota

Sala

Bożena Klapa

15:15-16:50

09:00-12:00

14

Anna Majcherek

15:15-18:00

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Mirella Jany

BRAK DYŻURY

09:00-12:00

Biblioteka

Iwona Mizgalska

15:15-16:50

09:00-11:00

20

Wiesława Konieczna

15:15-18:00

09:00-12:00

19

Aldona Banaszak

15:15-17:40

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Monika Klapa-Grześkowiak

15:15-17:40

09:00-10:30

14

Olga Horowska

15:15-18:00

09:00-11:30

Pokój nauczycielski

Sławomir Kwaśny

15:15-18:00

BRAK DYŻURU

21

Aldona Starosta

15:15-16:50

BRAK DYŻURU

116

Grażyna Sterczak

15:15-18:00

BRAK DYŻURU

22

Lidia Baum

15:15-16:00

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Maria Ptaszyńska

15:15-16:50

BRAK DYŻURU

Pokój nauczycielski

Grażyna Makles

BRAK DYŻURU

09:00-10:00

Pokój nauczycielski

Justyna Ratajczak

BRAK DYŻURU

09:00-10:30

Pokój nauczycielski

Ewa Waszkowiak

15:15-16:50

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Andrzej Makles

BRAK DYŻURU

09:00-10:00

123

Krystyna Kosicka

15:15-18:00

09:00-12:00

120

Renata Wróbel

15:15-18:00

09:00-12:00

120

Stefania Bartkowiak

15:15-16:50

09:00-12:00

31

Barbara Jokś

15:15-18:00

09:00-11:00

22

Przemysław Sroka

BRAK DYŻURU

09:00-12:00

Pokój nauczycielski

Małgorzata Kocur

15:15-18:00

09:00-12:00

27

Alicja Łukaszewska

15:15-18:00

09:00-12:00

27

 

 

 

R 3

R 1

R 2

Egzaminy pisemne

AU.68 sala 26 

AU.36 sala 223

AU.61 sala 223

MS.12 sala 223

Z.13 sala 26

AU.62 sala gimnastyczna

Egzaminy - część praktyczna

AU.68 sala 207 

AU.36 sala 124

AU.61 sala 207

MS.12 sala 209

A.68 sala 201

Z.13 sala 201

AU.62 sala 27

ulotka

Uwaga absolwenci LO poprawiający maturę!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że
od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r.
przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny.

Na stronie internetowej OKE pod adresem
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować
INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz
kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu
pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora
szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia
opłaty.

Uwaga! 

zmiana terminów zjazdów w miesiącach kwiecień , maj 2019 r.