Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

odbędzie się14 września o godzinie 15:15 

na hali sportowej.


( krótkie powitanie przez Panią Dyrektor, rozejście się do klas, wręczenie planów). 
Po rozpoczęciu odbędą się w tym dniu zajęcia. 

Do 9 września 2018 roku
osoby z klasy II h ( technik bezpieczeństwa i higieny pracy )
i II k ( technik usług kosmetycznych)
przystępujące do egzaminu zawodowego muszą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu.

nabor2018

 

 plan1

plan2

Uwaga zdający egzamin zawodowy w sesji styczeń - luty 2018.

Zmiana - istnieje możliwość zgłoszenia się na poprawkę w czerwcu.

23.03.2018 r. /piątek/ - ogłoszenie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r.

23.03.2018 r. /piątek/ do 27.03.2018 r. /wtorek/ - osoby, które w sesji styczeń - luty 2018 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu.

31.08.2018 r. - ogłoszenie wyników sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

egzamin2018